O nas

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie zostało powołane 21 lutego 2007 (KRS 0000274190). W chwili założenia liczyło ono 15 członków, lecz liczba ta z każdym rokiem działalności systematycznie rosła, aż do osiągnięcia w miarę stałego poziomu około 50 osób. Są to ludzie w różnym wieku, różnych zawodów, wyznań i poglądów politycznych, połączeni przez wspólną pasję. Stowarzyszenie zostało założone przez hobbystów „detektorystów” i ta grupa od początku istnienia WMSHK stanowi zdecydowaną większość, niemniej ideą przyświecającą założycielom było stworzenie organizacji, która zrzeszałby miłośników historii i umożliwiałby przeprowadzanie zorganizowanych działań, mających na celu jej popularyzację oraz ochronę jej świadectw i zabezpieczenie ich dla przyszłych pokoleń.

Władze Stowarzyszenia:

Zarząd:
Prezes: Piotr Grochowski "Warwick"
Zastępca Prezesa: Roman Grabowski "Gilgin"
Sekretarz: Michał Duchliński "Duch"
Skarbnik: Małgorzata Baczyńska "Wieliczka"
Członek zarządu: Rafał Pliszka "Manufaktura Dzika"
Członek zarządu: Waldemar Kowalczyk "Zecke"
Członek zarządu: Jarosław Niedziela "Jarool"

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Piotr Wywrocki "Kermik"
Członek komisji: Marek Woliński "Don Joker"
Członek komisji: Sebastian Kędzior "sebastian1975"

Nasz adres:

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie
ul. Ratuszowa 5
11-100 Lidzbark Warmiński

NIP: 7431941573

Numer konta bankowego:
35 1930 1611 2411 0416 5905 0001